[rev_slider home_slider]

Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej

Obok korzyści podatkowych z prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, jej znaczącym wyróżnikiem jest model odpowiedzialności Wspólników. Jak wskazano Spółka komandytowa ma ich dwa rodzaje – Komplementariusza i Komandytariusza. Komplementariusz niewiele w istocie różni się od wspólnika Spółki jawnej. Niemniej jednak komandytariusza na początku współpracy w ramach Spółki zobowiązuje się do wniesienia określonej sumy komandytowej. Stanowiącej ona górną granicę jego odpowiedzialności.

modele podatkowe w spółce komandytowej

Jak widać z powyższego schematu Komandytariusz ponosi ograniczoną odpowiedzialność.

Przykład:

Wierzyciel Spółki wszczął egzekucję wobec Spółki na kwotę 100 000 złotych. Suma komandytowa Komandytariusza wynosi 5 000 zł. Zatem niezależnie od stopnia zaspokojenia swoich roszczeń Wierzyciel, w przedstawionym przypadku, nie może żądać od komandytariusza więcej niż 5 000 złotych sumy komandytowej.

Alternatywa dla spółki jawnej i z o.o.

W uproszczenia można powiedzieć, że model ten stanowi zatem stan pomiędzy spółką jawną, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
O przesłankach takiej egzekucji oraz o ewentualnych pułapkach, których warto się wystrzegać opowiemy w następnych wpisach.

Czy warto przekształcić firmę w spółkę komandytową?

Przedstawione podstawowe korzyści Spółki Komandytowej jasno obrazują, że warto funkcjonować w ramach takiego podmiotu. Jest to zaawansowana forma spółki osobowej gwarantująca, w chwili obecnej, najbardziej optymalny model prowadzenia działalności gospodarczej.

Niemniej jednak warto podkreślić, że Spółka Komandytowa z prawnego punktu widzenia pozostaje modelem skomplikowanym i niekoniecznie jasnym dla osoby niespecjalizującej się w przepisach prawa handlowego na terytorium kraju.

Celem niniejszego bloga jest przybliżenie Państwu istoty Spółki komandytowej oraz korzyści z niej płynącej. Będziemy też chcieli wskazać ewentualne pułapki, jakie ustawodawca „zastawił” na osoby nie funkcjonujące w sposób biegły, w niewątpliwie zagmatwanych, przepisach polskiego prawa.

Jednocześnie w przypadku zainteresowania założeniem działalności w formie Spółki komandytowej zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią w Katowicach. Oferujemy konieczne, profesjonalne wsparcie poparte wieloletnim doświadczeniem w działalności na rynku na Śląsku i w całej Polsce.

Blog Attachment
  • wspolnicy
  • korzysci_podatkowe1-2
  • korzysci_podatkowe1

Powiązane wpisy