Spółki komandytowe - zakładanie i korzyści podatkowe

spółki komandytowe

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Optymalizacja prawna i podatkowa firm

hh

Zakładanie i przekształcenia spółek

as1

ZAKŁADANIE I PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK

Tworzenie, rejestracja, zmiany formy prawnej

hh

fuzje i przejęcia (M&A - merger and acquisition )

AS2

FUZJE I PRZEJĘCIA

Zmiany właścicielskie w przedsiębiorstwach

hh

restrukturyzacje - działania naprawcze dla firm w kryzysie

as3

RESTRUKTURYZACJE

Działania naprawcze w kryzysie firmy

hh

upadłości i likwidacje - postępowanie upadłościowe spółek, likwidacja działalności gospodarczej

AS4

UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNE

Prowadzenie postępowania upadłościowego spółek

hh

windykacja należności i działania przeciw windykacji

AS6

WINDYKACJA I ANTYWINDYKACJA

Reprezentacja wierzycieli, pomoc dla dłużników

hh

przestępstwa gospodarcze

AS7

SPRAWY KARNE GOSPODARCZE

Reprezentacja prawna, pomoc adwokata

hh

upadłość konsumencka, pomoc w nadmiernym zadłużeniu

AS8

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Pomoc w sytuacji nadmiernego zadłużenia

hh

Bezpieczeństwo transakcji gospodarczych

bezpieczeństwo trasakcji gospodarczych

BEZPIECZEŃSTWO HANDLOWE

Zabezpieczenie transakcji w obrocie gospodarczym

hh