[rev_slider home_slider]

bezpieczeństwo transakcji gospodarczych i handlowych

BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI GOSPODARCZYCH I HANDLOWYCH

linia

Świadczymy usługi w zakresie zabezpieczenia transakcji gospodarczych i handlowych. Przygotowujemy umowy z kontrahentami. Określamy bezpieczne i korzystne dla klienta warunki kontraktów – dostaw, rozliczeń i płatności – w obrocie krajowym i międzynarodowym. Stosujemy zabezpieczenia gwarancyjne w obrocie z zagranicznymi partnerami oraz gwarancje bankowe transakcji gospodarczych.

USŁUGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI GOSPODARCZYCH I HANDLOWYCH

linia

iko11Oceniamy i optymalizujemy ryzyko prawne transakcji.

iko11Weryfikujemy kontrahentów i oceniamy ich wiarygodność.

iko22Pozyskujemy informacje o stanie majątkowym i rzetelności partnerów biznesowych we współpracy z biurem wywiadu gospodarczego.

iko22Przygotowujemy umowy i kontrakty handlowe.

iko33Ustanawiamy zabezpieczenia: weksel, hipoteka, poręczenie cywilne, kaucja, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie należności.

iko33Monitorujemy należności i prowadzimy windykację.

KORZYŚCI Z ZABEZPIECZENIA PRAWNEGO TRANSAKCJI GOSPODARCZYCH

linia

  • ograniczenie ryzyka handlowego i walutowego
  • zabezpieczenie przed niewypłacalnością dłużników
  • kontrola wykonania umowy i windykacja należności
  • pomoc prawna w postępowaniach egzekucyjnych
  • zabezpieczenie płynności finansowej przedsiębiorstwa i bezpieczeństwo podatkowe.