[rev_slider home_slider]

windykacja i antywindykacja

WINDYKACJA I ANTYWINDYKACJA

linia

Masz dłużnika, który Ci nie płaci? Pomożemy Ci odzyskać pieniądze. Oferujemy obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie wierzytelności. Reprezentujemy wierzycieli w sprawach o egzekucję należności, w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Świadczymy również pomoc prawną dla dłużników. Prowadzimy działania antywindykacyjne Sprawujemy nadzór nad prawidłowością czynności komorniczych.

Skuteczne odzyskiwanie długów

Jesteśmy przekonani, że kluczem do skutecznej windykacji należności jest uwzględnienie interesów obu stron – wierzycieli i dłużników, w granicach obowiązującego prawa. Prowadzona zgodnie z przepisami i wyważona egzekucja należności może przynieść lepsze skutki niż bezwzględne działania przeciw dłużnikom.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy nierzetelni kontrahenci świadomie uchylają się od odpowiedzialności za swoje zobowiązania. Wówczas dążymy nie tylko do odzyskania długu, ale również konsekwencji karnych wynikających z uchylania się od spłaty zadłużenia. Dlatego w postępowaniach windykacyjnych reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i dłużników.

Współpracujemy z kancelariami komorniczymi w postępowaniach windykacyjnych, by skutecznie odzyskać pieniądze klientów i bez narażania ich na nieuzasadnione koszty.

DZIAŁANIA NA RZECZ WIERZYCIELI OBEJMUJĄ M. IN:

linia

iko11Wszczęcie postępowania windykacyjnego – postępowania przedsądowe

iko11Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych

iko22Składanie wniosku o ogłoszenie upadłości, kiedy dłużnik nie płaci

iko22Postępowania o egzekucje z majątku członków zarządu odpowiedzialnych za zaciągnięte zobowiązania

iko33Ustanowienie zabezpieczeń na majątku dłużnika

iko33Postępowanie o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia funkcji członka zarządu (eliminowanie nieuczciwych dłużników rynku).

DZIAŁANIA ANTYWINDYKACYJNE NA RZECZ DŁUŻNIKÓW OBEJMUJĄ:

linia

  • Ustalenie właściwości komornika – w celu uporządkowania przebiegu czynności komorniczych.
  • Ograniczenie egzekucji z majątku dłużnika
  • Ograniczenie kosztów komorniczych
  • Miarkowanie opłaty komorniczej, gdy jest niewspółmierna od nakładu pracy komornika lub gdy sytuacja materialna dłużnika nie pozwala na jej ponoszenie w takiej wysokości
  • Skargi na czynności komornicze

Działania antywindykacyjne na rzecz dłużników mają na celu ochronę przed niezgodnymi z prawem czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi przez firmy windykacyjne i komorników.