Radosław Paulewicz - adwokat, syndyk, doradca restrukturyzacyjny

 

Adwokat, Syndyk, Doradca restrukturyzacyjny
Radosław Paulewicz

TELEFON 796 449 333
E-MAIL kancelaria@paulewicz.pl

Napisz do mnie

Pobierz wizytówkę

PODSUMOWANIE ZAWODOWE

Założyciel Kancelarii Prawa Gospodarczego. Łączy kompetencje adwokata, licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego i syndyka. Doświadczenie w obsłudze prawnej firm zdobył we współpracy z doradcami podatkowymi, doradcami biznesowymi i komornikami oraz broniąc klientów przed sądem. Umożliwia mu to znalezienie optymalnego rozwiązania problemów prawnych, organizacyjnych i finansowych przedsiębiorstw.

DOŚWIADCZENIE

Radosław Paulewicz jest ekspertem z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek handlowych oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację sądową. Doświadczenie z zakresu prawa cywilnego zdobywał jako asystent w Sądzie Rejonowym i Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Przez 4 lata obsługiwał jedną z największych grup kapitałowych na Śląsku jako in house lawyer. Uczestniczył w kilku dużych transakcjach dotyczących fuzji i przejęć spółek z rynku kapitałowego.

Przez ponad 2 lata świadczył usługi prawne na rzecz klientów GRUPY Leader, jednej z pierwszych na Śląsku kancelarii prawno-podatkowych. Od kilku lat specjalizuje się w spółkach komandytowych oraz doradztwie prawnym dla firm w kryzysie. Prowadzi procesy przekształceń prawnych, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz upadłości spółek i osób fizycznych.

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE

ee1

Nadzorował skomplikowaną transakcję sprzedaży spółki Ryfama SA z Grupy Gwarant do GRUPY Kopex. Czuwał nad prawidłowym przebiegiem prawnym całego procesu.

ee1Przeprowadził z sukcesem restrukturyzację zobowiązania leasingowego dużej spółki kapitałowej ze Śląska w dwóch dużych bankach na łączną wartość 18 mln zł.

ee1Przygotował oraz nadzorował transakcję sprzedaży udziałów spółki Express Media w Bydgoszczy.

ee1Przygotował oraz nadzorował transakcje sprzedaży udziałów spółki Technogas w Rudzie Śląskiej do SIAD CZECH SPOL S.R.O.

ee1

 

Przekształcenie Stars Impresariat Filmowy Sp. z o.o. w Stars Impresariat Filmowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ee1

 

Przekształcenie  Savepol Poliuretany Sp. z o.o. w Savepol Poliuretany spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

UPRAWNIENIA

ADWOKATnr wpisu na listę adwokatów 733

SYNDYKnr licencji 655

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY
– nr licencji 655