upadłości spółek i likwidacje przedsiębiorstw

UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNE

linia

Zapewniamy obsługę prawną przedsiębiorstw w postępowaniach o ogłoszenie upadłości. Wspieramy przedsiębiorców-dłużników, którzy ze względu na sytuację gospodarczą, zmianę koniunktury, nietrafione decyzje biznesowe, zaniedbania kontrahentów lub nadmierne kredytowanie, są zagrożeni niewypłacalnością lub stają się niewypłacalni. W postępowaniach upadłościowych pełnimy rolę syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy upadłego przedsiębiorstwa.

Doradzamy spółkom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą ubiegającym się o ogłoszenie upadłości. Profesjonalne doradztwo prawne w tej sytuacji pomaga dłużnikowi, a zwłaszcza osobom reprezentującym zadłużoną firmę, na likwidację działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tym samym powoduje to uniknięcie odpowiedzialności cywilnej i karnej spowodowanej brakiem realizacji  wymagalnych zobowiązań.

DZIAŁANIA W RAMACH OBSŁUGI UPADŁOŚCI

linia

iko11Koordynujemy proces likwidacji majątku upadłego przedsiębiorcy.

iko11Reprezentujemy dłużnika lub wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i sporach sądowych i prowadzimy nadzór nad prawidłowością podstępowania upadłościowego.

iko22Przygotowujemy due diligens przedsiębiorstwa przed rozpoczęciem procesu upadłości.

iko22Przygotowujemy wnioski o wyłączenie konkretnych składników majątkowych z masy upadłości.

iko33Sporządzamy wniosek o ogłoszenie upadłości (na zlecenie dłużnika bądź wierzyciela).

iko33Opracowujemy opinie prawne dotyczące możliwości zastosowania różnych rozwiązań w postępowaniu upadłościowym.

UPADŁOŚCI I LIKWIDACJE – KORZYŚCI Z POMOCY PRAWNEJ

linia

Reprezentacja spółki lub przedsiębiorcy przez naszą kancelarię prawa gospodarczego umożliwia ograniczenie negatywnych skutków związanych z postępowaniem upadłościowym. Wspiera współpracę pomiędzy upadłym, a wierzycielami dla dobra upadłego przedsiębiorstwa. Dzięki temu maksymalnie chronimy interes wierzycieli przy poszanowaniu praw dłużników.

Prowadzimy także sprawy spółek i przedsiębiorców:

  • w sytuacji, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej został oddalony z powodu braku środków na przeprowadzenie postępowania upadłościowego.
  • przeciw, którym ich wierzyciele składają wnioskami o ogłoszenie upadłości.