[rev_slider home_slider]

Potrzebują Państwo pomocy przy upadłości firmy ?

Zapraszamy do skorzystania z szybkiego formularza lub kontaktu drogą telefoniczną : 796 449 333

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych (pełna klauzula)

UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNE FIRM / SPÓŁEK

linia

Zapewniamy obsługę prawną przedsiębiorstw w postępowaniach o ogłoszenie upadłości. Wspieramy przedsiębiorców-dłużników, którzy ze względu na sytuację gospodarczą, zmianę koniunktury, nietrafione decyzje biznesowe, zaniedbania kontrahentów lub nadmierne kredytowanie, są zagrożeni niewypłacalnością lub stają się niewypłacalni. W postępowaniach upadłościowych pełnimy rolę syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy upadłego przedsiębiorstwa.

Doradzamy spółkom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą ubiegającym się o ogłoszenie upadłości. Profesjonalne doradztwo prawne w tej sytuacji pomaga dłużnikowi, a zwłaszcza osobom reprezentującym zadłużoną firmę, na likwidację działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tym samym powoduje to uniknięcie odpowiedzialności cywilnej i karnej spowodowanej brakiem realizacji  wymagalnych zobowiązań.

DZIAŁANIA W RAMACH OBSŁUGI UPADŁOŚCI

linia

iko11Koordynujemy proces likwidacji majątku upadłego przedsiębiorcy.

iko11Reprezentujemy dłużnika lub wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i sporach sądowych i prowadzimy nadzór nad prawidłowością podstępowania upadłościowego.

iko22Przygotowujemy due diligens przedsiębiorstwa przed rozpoczęciem procesu upadłości.

iko22Przygotowujemy wnioski o wyłączenie konkretnych składników majątkowych z masy upadłości.

iko33Sporządzamy wniosek o ogłoszenie upadłości (na zlecenie dłużnika bądź wierzyciela).

iko33Opracowujemy opinie prawne dotyczące możliwości zastosowania różnych rozwiązań w postępowaniu upadłościowym.

UPADŁOŚCI I LIKWIDACJE – KORZYŚCI Z POMOCY PRAWNEJ

linia

Reprezentacja spółki lub przedsiębiorcy przez naszą kancelarię prawa gospodarczego umożliwia ograniczenie negatywnych skutków związanych z postępowaniem upadłościowym. Wspiera współpracę pomiędzy upadłym, a wierzycielami dla dobra upadłego przedsiębiorstwa. Dzięki temu maksymalnie chronimy interes wierzycieli przy poszanowaniu praw dłużników.

Prowadzimy także sprawy spółek i przedsiębiorców:

  • w sytuacji, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej został oddalony z powodu braku środków na przeprowadzenie postępowania upadłościowego.
  • przeciw, którym ich wierzyciele składają wnioskami o ogłoszenie upadłości.

Jak i kiedy ogłosić upadłość firmy? Kilka cennych wskazówek dla przedsiębiorców.

Nieduże przedsiębiorstwa czy ogromne firmy zawsze obarczone są ryzykiem upadłości. Każdemu podmiotowi gospodarczemu mogą zdarzyć się trudniejsze okresy i problemy finansowe. Czasem jednak zadłużenie przybiera znaczących rozmiarów i staje się bardzo niebezpieczne dla działalności. Przedsiębiorca w takich sytuacjach powinien wiedzieć, jak i kiedy ogłosić upadłość.1.Co to jest upadłość gospodarcza firmy/spółki?

Upadłość Spółki jest ogłaszana, gdy staje się niewypłacalna i nie może regulować należnych zobowiązań (rachunki, faktury, towar). Chwilowa „zadyszka” i słaba kondycja firmy nie jest powodem ogłoszenia upadłości. Mowa jest o długach, które w niedalekiej przyszłości uniemożliwią dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa, tworząc spiralę zobowiązań, z których właściciel nie będzie mógł się wydostać. Upadłość gospodarcza dotyczy każdego rodzaju przedsiębiorstwa i jest to forma zaspokojenia wierzycieli. Celem upadłości jest  uniknięcia odpowiedzialności osobistej osób zarządzających tymi podmiotami  Pierwszym sposobem wyjścia z problemów jest wszczęcie procedury restrukturyzacji  firmy. Składając wniosek do sądu o restrukturyzację, należy dołączyć propozycję układu z wierzycielami, które wskazują terminy spłaty zadłużenia lub rozłożenia go na raty. Drugą formą jest likwidacja firmy i spłata przez Syndyka zadłużenia z pozyskanych w ten sposób środków.

 

2. Kto może ogłosić upadłość firmy?

Wbrew pozorom upadłość ogłosić może każda firma, od małych jednoosobowych działalności po olbrzymie korporacje. Upadłość gospodarcza zakładu określona jest ustawą.
Art. 5 ust. 1. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Przepisy ustawy stosuje się także do:

  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
  • wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
  • wspólników spółki partnerskiej.

 

3. Jak ogłosić upadłość firmy?

Ogłoszenie upadłości zgłasza się przez wniosek do sądu rejonowego w wydziale gospodarczym. Stosowny wniosek może złożyć właściciel firmy, jaki i wierzyciel. Nie wolno zwlekać ze złożeniem wniosku do momentu, gdy sytuacja stanie dramatyczna.
Jak mówi ustawa:

 

Art. 21 ust1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. 
Informacje znajdujące się we wniosku obejmują dane personalne właściciela firmy i informacje o samym przedsiębiorstwie. Kolejne treści wniosku powinny zawrzeć aktualny stan firmy, uzasadnienie wniosku, kraj, w którym jest prowadzona firma czy informację, czy właściciel jest spółką publiczną.

 

4. Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy nie oznacza zwykłego zamknięcia działalności. Przedsiębiorca ze sporymi długami może doprowadzić do układu z wierzycielami, który określi termin spłaty zadłużenia, odroczenie spłaty zadłużenia lub rozłożenia go na raty. Propozycje restrukturyzacji dołączone jest do wniosku o wszczęcie postępowania i wskazuje spłatę zobowiązań (terminy, formę). Upadłość likwidacja firmy oparta jest na zbyciu upadającego przedsiębiorstwa i zaspokojenie potrzeb wierzycieli ze środków pozyskanych w ten sposób.

 

5. Ogłoszona upadłość sądowa

Aby sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek o upadłość firmy, majątek firmy musi pokryć koszty postępowania i móc pozwolić na utworzenie masy upadłości. Celem ogłoszenia upadłości likwidacyjnej jest zaspokojenie wierzycieli. W przypadku, gdy majątek jest zbyt nikły, sąd oddala wniosek. Dlatego nie należy zwlekać ze składaniem wniosku do sądu! Po ogłoszeniu upadłości majątek firmy staje się masą upadłościową. Celem zabezpieczenia majątku, czyli przekształcenia go w masę upadłościową, jest zaspokojenie wierzycieli.

 

6. Jak sprawdzić, czy firma ogłosiła upadłość?

Aby uniknąć rozczarowań w postaci strat finansowych, warto sprawdzić nowego kontrahenta, czy jego firma nie znajduje się w fazie upadłości likwidacyjnej. Informacje na temat statusu firmy można sprawdzić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym po numerze NIP czy KRS. Informacje na temat upadłości czy restrukturyzacji zarejestrowanych firm są aktualizowane codziennie. Jednak, gdy nawiąże się współpracę z firmą w stanie upadłości gospodarczej, można wystąpić z wnioskiem do sądu o uznanie własnej firmy za wierzyciela. Sąd potwierdzając informacje, pozwala na udział w postępowaniu upadłościowym nowemu wierzycielowi.

 

7. Bankructwo firmy :

Często związane jest ze zbyt silną konkurencją, nietrafionym projektem czy nieotrzymaniem należności od większej firmy, której było się podwykonawcą. Najlepszym rozwiązaniem, które uchroni firmę przed latami procesów sądowych, jest wniosek o upadłość, zanim będzie za późno.