spółka komandytowa - optymalizacja podatkowa

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

linia

Spółka komandytowa jest korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej, która pozwala wyłączyć wspólników z odpowiedzialności osobistej oraz uniknąć podwójnego opodatkowania. Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej pomaga ograniczyć ryzyko biznesowe i zoptymalizować należności wobec urzędu skarbowego.

Świadczymy pomoc prawną w procesie zakładania spółek komandytowych. Pomagamy przekształcić w spółkę komandytową każdą spółkę osobową tj. spółkę cywilną, jawną, partnerską i komandytowo-akcyjną, oraz spółki kapitałowe: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Dopuszczalne jest również przekształcenie w spółkę komandytową spółdzielni pracy.

USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH 

linia

iko11Świadczymy porady prawne na etapie planowania założenia spółki komandytowej

iko11Przygotowujemy dokumentację do powołania spółki komandytowej: umowę spółki, dokumenty rejestracyjne spółki komandytowej

iko22Prowadzimy audyt prawny – badanie możliwości przekształcenia firmy w spółkę komandytową – we współpracy z biegłym rewidentem i doradcą podatkowym

iko22Organizujemy wniesienie przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej

iko33Przygotowujemy i wspieramy proces zakładania spółki komandytowej w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą oraz istniejącą spółkę

iko33Reprezentujemy spółkę komandytową i wspólników wobec KRS i urzędu skarbowego

SPÓŁKA KOMANDYTOWA – KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY

linia

  • optymalizacja podatkowa – pojedyncze opodatkowanie dochodów – podatek dochodowy płacą wyłącznie wspólnicy
  • ograniczenie osobistej odpowiedzialności współwłaścicieli spółki – gdy w roli komplementariusza spółki komandytowej występuje spółka prawa handlowego
  • ograniczenie odpowiedzialności finansowej wspólnika-komandytariusza do wysokości sumy komandytowej określonej w umowie spółki
  • brak konieczności posiadania kapitału zakładowego spółki
  • elastyczny podział zysku