Potrzebują Państwo pomocy przy upadłości konsumenckiej ?

Zapraszamy do skorzystania z szybkiego formularza lub kontaktu drogą telefoniczną : 796 449 333

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych (pełna klauzula)

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA JAWORZNO / ŚLĄSK

linia

Przeciętny konsument zadłuża się w bankach lub instytucjach finansowych na życie lub pod inwestycje. Niestety, ale utrata pracy czy zbyt duża kwota spłaty kredytów uniemożliwiają spłatę zadłużenia. Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona przez sąd i pomóc w wydostaniu się ze spirali zadłużenia.

Upadłość konsumencka została wprowadzona z początkiem 2016 roku. Znacząco zmieniła pozycję dłużnika-konsumenta. Daje szansę na wyjście z długów (redukcję całości zadłużenia) osobom, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań.

Kancelaria Prawa Gospodarczego w Katowicach świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych, które borykają się z problemem nadmiernego zadłużenia. Dla tych, które nie prowadzą działalności gospodarczej albo zaprzestały jej prowadzenia oferujemy fachowe wsparcie w procesie upadłości konsumenckiej. Pomagamy przejść przez cały proces upadłości konsumenckiej od złożenia wniosku o upadłość, poprzez postępowanie likwidacyjne, aż do ustalenia ostatecznego planu spłaty. Działamy w Katowicach i na terenie całego Śląska.

Gdy brak pieniędzy na zaspokojenie wierzycieli

Upadłość konsumencka ma zastosowanie w sytuacji, gdy bieżące dochody dłużnika i jego majątek, nie wystarczają na pokrycie wszystkich wymagalnych zobowiązań, ani nie pozwalają zaspokoić wszystkich wierzycieli.

W takiej sytuacji to sąd decyduje, jaką kwotę dłużnik ma spłacać i przez jaki okres. Wskazuje, na jakich warunkach to się odbędzie (plan spłaty zadłużenia). Maksymalny okres, przez jaki dłużnik jest zobowiązany do spłaty swoich zobowiązań wynosi 36 miesięcy.

Żeby skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej zadłużenie nie może być spowodowane z winy umyślnej dłużnika lub jego rażącego niedbalstwa.

W RAMACH OBSŁUGI UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ 

linia

iko11Badamy czy są przesłanki do przeprowadzenia procesu upadłości konsumenckiej

iko11Reprezentujemy dłużnika przed sądem i podczas negocjacji z wierzycielami

iko22Wspieramy prawnie w całym procesie upadłości konsumenckiej.

iko22Doradzamy, jak skorzystać z procedury oddłużeniowej w ramach upadłości konsumenckiej, w stosunku do osób, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą

iko33Przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

iko33Analizujemy przyczyny powstania zadłużenia

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – KORZYŚCI

linia

Podstawową korzyścią ze współpracy z Kancelarią Prawa Gospodarczego w Katowicach w procesie upadłości konsumenckiej, jest oddanie prowadzenia sprawy w ręce specjalistów. Dzięki temu, dłużnik ma pewność, że jego szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej znacznie wzrastają.

Po zakończeniu procesu upadłości konsumenckiej i po wykonaniu planu spłaty wszystkie długi zostają umorzone. Osoba uwolniona ze zobowiązań może rozpocząć życie na nowo.

Rosnące długi mogą uniemożliwić nawet codzienne życie. Wierzyciele domagają się spłaty zadłużenia, a środków może brakować nawet na podstawowe produkty żywnościowe. Sytuacja, która jest nie do pozazdroszczenia ma swoje rozwiązanie. Konsument może złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej. Warunkiem jest status osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości powoduje zwolnienie dłużnika ze zobowiązań. Celem postępowania jest zatem oddłużenie konsumenta. Dłużnik musi też pamiętać o tym, że dochodzi do częściowej lub całkowitej likwidacji jego majątku, a upadłość i jej regulacje dotyczą zadłużenia do dnia złożenia wniosku. Kolejne zobowiązania nabyte po złożeniu wniosku nie zostaną uwzględnione w postępowaniu. Jak ogłosić upadłość konsumencką i jakie skutki przynosi?


1.Jak ogłosić upadłość konsumencką Jaworzno ?

Możliwość upadłości konsumenckiej ma każda osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jeśli konsument prowadził działalność to następnego dnia po wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek składa się na formularzu, który jest określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Koszt złożenia wniosku to 30 zł.
W toku postepowania dochodzi do częściowej lub całkowitej likwidacji majątku dłużnika. Po zakończeniu procesu likwidacji na zakończenie postępowania, Sąd ustala plan spłaty. Ustalenie planu spłaty Sąd dokonuje biorąc pod uwagę możliwości finansowe konsumenta. Według tych ustaleń Sąd określa wysokość i formę spłaty zadłużenia. Maksymalny termin spłaty zadłużenia konsumenta nie może przekroczyć 36 miesięcy.

 

2. Kiedy sąd może odmówić ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta, jeżeli konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa. Wniosek może zostać oddalony w stosunku do konsumenta, gdy prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta. Oddalenie wniosku może nastąpić również w stosunku do konsumenta kiedy nie regulował wcześniej ustalonego planu spłaty (konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu).
W przypadku, gdy zadłużenie dotyczyło przedsiębiorcy, sąd oddala wniosek, gdy konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił. Oddalenie wniosku dotyczy również podania nieprawdziwych danych albo w przypadku, gdy w ciągu ostatnich 10 lat toczyło się postępowanie o upadłość konsumencką, zakończone oddłużeniem.

 

3. Pomagamy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej Jaworzno

Kancelaria Prawa Gospodarczego w Katowicach prowadzi fachowe doradztwo w dziedzinie upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej a także byłych przedsiębiorców. Pomagamy przejść cały proces od analizy dokumentów, przez złożenie wniosku po zakończenie postępowania upadłościowego. Działamy na terenie Katowic i całego Śląska. Co możemy Państwu zaoferować? Analizujemy i badamy, czy zaszły przesłanki, aby ogłosić upadłość konsumencką, reprezentujemy dłużnika przed sądem oraz wpieramy prawnie w całym procesie. Doradzamy także osobom, które prowadzą czy prowadziły wcześniej działalność gospodarczą, jak mogą złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Analizujemy również przyczyny powstania zadłużenia i przygotowujemy wniosek o upadłość konsumencką.

 

4. Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej Jaworzno

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje, że majątek dłużnika staje się masą upadłości zarządzaną przez syndyka. Obowiązkiem upadłego jest wskazanie całego majątku syndykowi oraz przekazanie wszystkich rachunków i rozliczeń. W skład masy upadłości wchodzi także dochód uzyskiwany przez dłużnika. W przypadku niewywiązywania się nałożonych obowiązków postępowanie upadłościowe może zostać umorzone. Po ogłoszeniu i inwentaryzacji majątku dłużnika, syndyk doprowadzani do sprzedaży posiadanych dóbr. Nie dotyczy to oczywiście przedmiotów użytku codziennego, które są niezbędne do egzystencji. Upadający nie będzie mógł zawierać żadnych większych umów, a tylko te zaspakajające jego potrzeby życiowe, ze środków niezajętych przez syndyka.
Więcej informacji otrzymają Państwo za pośrednictwem naszego profesjonalnego doradztwa. Zapraszamy do kontaktu.

Działamy w miastach :

Upadłość konsumencka Gliwiceupadłość konsumencka Zabrze, upadłość konsumencka Piekary Śląskie, upadłość konsumencka Bytom, upadłość konsumencka Chorzów, upadłość konsumencka Siemianowice, upadłość konsumencka Czeladź, upadłość konsumencka Będzin, upadłość konsumencka Dąbrowa Górnicza, upadłość konsumencka Sosnowiec, upadłość konsumencka Ruda Śląska, upadłość konsumencka Mikołów, upadłość konsumencka Tychy, upadłość konsumencka Jaworzno