upadlość konsumencka

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

linia

Upadłość konsumencka została wprowadzona z początkiem 2016 roku. Znacząco zmieniła pozycję dłużnika-konsumenta. Daje szansę na wyjście z długów (redukcję całości zadłużenia) osobom, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań.

Kancelaria Prawa Gospodarczego w Katowicach świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych, które borykają się z problemem nadmiernego zadłużenia. Dla tych, które nie prowadzą działalności gospodarczej albo zaprzestały jej prowadzenia oferujemy fachowe wsparcie w procesie upadłości konsumenckiej. Pomagamy przejść przez cały proces upadłości konsumenckiej od złożenia wniosku o upadłość, poprzez postępowanie likwidacyjne, aż do ustalenia ostatecznego planu spłaty. Działamy w Katowicach i na terenie całego Śląska.

Gdy brak pieniędzy na zaspokojenie wierzycieli

Upadłość konsumencka ma zastosowanie w sytuacji, gdy bieżące dochody dłużnika i jego majątek, nie wystarczają na pokrycie wszystkich wymagalnych zobowiązań, ani nie pozwalają zaspokoić wszystkich wierzycieli.

W takiej sytuacji to sąd decyduje, jaką kwotę dłużnik ma spłacać i przez jaki okres. Wskazuje, na jakich warunkach to się odbędzie (plan spłaty zadłużenia). Maksymalny okres, przez jaki dłużnik jest zobowiązany do spłaty swoich zobowiązań wynosi 36 miesięcy.

Żeby skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej zadłużenie nie może być spowodowane z winy umyślnej dłużnika lub jego rażącego niedbalstwa.

W RAMACH OBSŁUGI UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ 

linia

iko11Badamy czy są przesłanki do przeprowadzenia procesu upadłości konsumenckiej

iko11Reprezentujemy dłużnika przed sądem i podczas negocjacji z wierzycielami

iko22Wspieramy prawnie w całym procesie upadłości konsumenckiej.

iko22Doradzamy, jak skorzystać z procedury oddłużeniowej w ramach upadłości konsumenckiej, w stosunku do osób, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą

iko33Przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

iko33Analizujemy przyczyny powstania zadłużenia

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – KORZYŚCI

linia

Podstawową korzyścią ze współpracy z Kancelarią Prawa Gospodarczego w Katowicach w procesie upadłości konsumenckiej, jest oddanie prowadzenia sprawy w ręce specjalistów. Dzięki temu, dłużnik ma pewność, że jego szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej znacznie wzrastają.

Po zakończeniu procesu upadłości konsumenckiej i po wykonaniu planu spłaty wszystkie długi zostają umorzone. Osoba uwolniona ze zobowiązań może rozpocząć życie na nowo.