[rev_slider home_slider]

zakładanie i przekształcenia spółek

ZAKŁADANIE I PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK

linia

Oferujemy pomoc prawną dla właścicieli i osób zarządzających przedsiębiorstwami od pierwszego etapu ich funkcjonowania na rynku.

Pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę prawną na etapie planowania i zakładania firmy. Obsługujemy proces tworzenia spółek handlowych, pomagamy w ich rejestracji i organizacji.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBSŁUGI PRAWNEJ ZAKŁADANIA I PRZEKSZTAŁCANIA PRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁEK 

linia

iko11Doradzamy przy wyborze formy prawnej odpowiedniej dla charakteru i zakresu prowadzonej działalności.

iko11Przygotowujemy zmiany formy prawnej działalności, m.in.: tworzenie spółki na bazie istniejącej działalności gospodarczej, przekształcenia spółek osobowych w spółki prawa handlowego, przekształcenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki komandytowe.

iko22Tworzymy dokumenty spółki: statuty, uchwały, umówy, regulaminy i dokumenty rejestrowe.

iko22Prowadzimy badania prawne due diligence.

iko33Reprezentujemy firmę w procesie ubiegania się o zezwolenia na prowadzenie działalności koncesjonowanej.

iko33Pomagamy zarejestrować spółkę w KRS.

POMOC PRAWNA W ZAKŁADANIU SPÓŁEK – KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY

linia

  • Dobór optymalnej formy prawnej firmy – z uwzględnieniem branży, modelu biznesowego, wielkości i struktury przedsiębiorstwa
  • Prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem przygotowanie dokumentacji
  • Skrócenie procesu rejestracji spółki
  • Redukcja ryzyka prawnego