[rev_slider home_slider]

sprawy karne gospodarcze - przestępstwa gospodarcze (white collar crimes)

SPRAWY KARNE GOSPODARCZE

linia

Reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach karnych gospodarczych, podatkowych i skarbowych. Doradzamy i działamy w imieniu klientów na każdym etapie postępowania prokuratorskiego, karnoskarbowego i sądowego.

Oferujemy pomoc adwokata i obronę w przypadku podejrzenia lub oskarżenia o przestępstwa gospodarcze (tzw. white collar crime): nadużycia, działanie na szkodę podmiotów gospodarczych, oszustwa podatkowe i kredytowe. Występujemy w imieniu klienta w postępowaniach o pranie brudnych pieniędzy, fikcyjne transakcje i korupcję.

W ZAKRESIE PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO

linia

iko11Prowadzimy audyty prawne w przedsiębiorstwach.

iko11Pomagamy w gromadzeniu dowodów i oceniamy je pod kątem przydatności procesowej.

iko22Przygotowujemy do składania oświadczeń i zeznań.

iko22Reprezentujemy członków organów spółek kapitałowych w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością karną za działalność.

iko33Reprezentujemy podmioty zbiorowe w związku z ich odpowiedzialnością karną.

iko33Doradzamy w sprawach przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, regułom uczciwej konkurencji i o nausznie tajemnicy handlowej.

DORADZTWO I REPREZENTACJA W SPRAWACH KARNYCH GOSPODARCZYCH – KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY

linia

W rzeczywistości gospodarczej, w której prawo jest skomplikowane i często się zmienia, działalność gospodarcza obarczona jest ryzykiem popełnienia błędu i naruszenia przepisów. Pomoc adwokata w przypadku podejrzenia lub oskarżenia o przestępstwa gospodarcze umożliwia przedsiębiorcy:

  • Ograniczenie ryzyka prawnego funkcjonowania firmy
  • Ochronę podstawowych dóbr oskarżonego – wolności, godności, dobrego imienia, szacunku, prywatności
  • Ochronę finansów przedsiębiorstwa i ochronę marki
  • Wszechstronne doradztwo prawne oparte na pełnej analizie zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą
  • Zmniejszenie ryzyka podejrzeń i zarzutów w trudnych i złożonych sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi.