Rejestracja spółki w 24 h bez wychodzenia z domu

 

Kodeks spółek handlowych przewiduje obecnie możliwość błyskawicznego zakładania spółek jawnych, komandytowych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Szybkość procesu rejestracji spółki wynika z możliwości wykorzystania wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Takie rozwiązanie niesie za sobą skuteczne ułatwienie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wyżej wymienionych formach prawnych.

Kancelaria Prawa Gospodarczego zajmuje się fachowym oraz kompleksowym przeprowadzaniem postępowań rejestracyjnych przez Internet.

Co może zyskać podmiot korzystający z takiej usługi?

Przede wszystkim wynikiem tego jest szybkie podjęcie działalności przy minimum formalności.

Przy wykorzystaniu papierowej, „tradycyjnej”, formy rejestracji spółki przy udziale notariusza, często mamy do czynienia z długim okresem oczekiwania na sfinalizowanie całego procesu rejestracji spółki.

Spółkę przez Internet można założyć, co do zasady, już w 24 godziny!

Po pierwsze, na początku należy dopełnić wszystkich formalności związanych z przekazaniem dokumentacji i pozyskaniem niezbędnych informacji. Wskutek tego, rejestrowana w ten sposób spółka może podjąć działania nawet już pierwszego dnia roboczego po spotkaniu z klientem!

Innym atutem tego sposobu rejestracji spółki jest jego niski koszt. W wypadku rejestracji spółki przez Internet nie ma wymogu zachowania formy aktu notarialnego. Wizyta u notariusza wiąże się z wysokimi kosztami, m.in. z uiszczeniem wynagrodzenia dla notariusza oraz pokryciem opłat kancelaryjnych za wypisy aktów notarialnych.

Ponadto, elektroniczne wersje dokumentów spółki podpisane elektronicznie przez uprawnione osoby można w każdej chwili pobrać z systemu teleinformatycznego oraz wydrukować. Dzięki temu nie ma potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów za wypisy aktów notarialnych.

Jak wygląda procedura tworzenia spółki przez Internet krok po kroku?

  • Krok 1. Odpowiedni dobór formy prowadzenia spółki w optymalnym jej wariancie. Dokonanie analizy podatkowej skutków prawnych przyjętego modelu spółki oraz opodatkowania zysku wspólników.
  • Krok 2. Szczegółowe ustalenia w przedmiocie preferowanych postanowień umowy zakładanej spółki.
  • Krok 3. Założenie konta na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (oraz w razie potrzeby założenie Profilu Zaufanego e-PUAP)
  • Krok 4. Sporządzenie oraz podpisanie wymaganych przez Sąd dokumentów w postaci elektronicznej. Zasadniczo jest to umowa spółki oraz wniosek o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z załącznikami.
  • Krok 5. Wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z nadaniem numerów NIP oraz REGON.
  • Krok 6. Dopełnienie wszelkich pozostałych czynności związanych z założeniem nowego podmiotu, takich jak m.in. przygotowanie formularza NIP-8, czy też PCC-3.

Rejestracja spółki przez Internet jest też korzystna dla podmiotów zagranicznych (w szczególności tych posiadających nr PESEL). W tym wypadku spółkę można również zarejestrować

bez wychodzenia z domu.