[rev_slider home_slider]

restrukturyzacja spółek

RESTRUKTURYZACJA

linia

Prowadzimy postępowania restrukturyzacyjne, których celem jest pomoc przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem finansowym. Wykorzystujemy narzędzia jakie stworzyło nowe prawo restrukturyzacyjne, obowiązujące od początku 2016 r. Naszym celem jest umożliwienie przedsiębiorcy dalszego prowadzenia działalności i spłaty zobowiązań wobec wierzycieli oraz ochrona majątku dłużnika i jego rodziny.

Restrukturyzacja w czterech formach

Nowe prawo restrukturyzacyjne umożliwia przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstw niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością, w 4 formach:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu
  • przyspieszone postępowanie układowe
  • postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne.

Pomagamy wybrać formę restrukturyzacji dostosowaną do potrzeb i sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa. Bierzemy pod uwagę jego sytuację prawną, finansową i majątkową.

OBSŁUGA PRAWNA RESTRUKTURYZACJI

linia

iko11Poszukujemy optymalnej procedury naprawczej.

iko11Umożliwiamy dalsze prowadzenie działalności i uzyskiwanie z tego tytułu przychodów przez dłużnika.

iko11Doradzamy przy reorganizacji przedsiębiorstw.

iko22Dążymy do zawieszenia postępowań egzekucyjnych i redukcji zadłużenia.

iko22Prowadzimy negocjacje z bankami, urzędem skarbowym i ZUS-em w celu uzyskania zmniejszenia zadłużenia lub częściowego umorzenia zaległości podatkowych i składkowych.

iko22Pomagamy zmienić formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, aby ograniczyć odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz umożliwić przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.

iko33W imieniu dłużników negocjujemy z wierzycielami i komornikami.

iko33Prowadzimy postępowania naprawcze we współpracy z biegłym rewidentem i doradcami podatkowymi.

RESTRUKTURYZACJA – KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY

linia

Główne korzyści dla przedsiębiorcy z udziału kancelarii w restrukturyzacji wynikają z przyspieszenia i usprawnienia procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa w kryzysie. Obejmują:

  • Profesjonalne doradztwo i merytoryczne wsparcie w prawidłowym zastosowaniu prawa restrukturyzacyjnego.
  • Przejęcie koordynacji procesu restrukturyzacji przez kancelarię, dzięki czemu przedsiębiorca zyskuje czas, by usprawnić działanie firmy.
  • Zawieszenie egzekucji, które wstrzymuje dalsze narastanie zadłużenia.
  • Możliwość poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i stopniowej spłaty zobowiązań.
  • Wzmocnienie pozycji przedsiębiorcy w negocjacjach z wierzycielami.
  • Większe szanse na zawarcie układu z wierzycielami.

Przekonaj się, jak możemy Ci pomóc.