Spółki komandytowe - zakładanie i korzyści podatkowe

spółki komandytowe

LIMITED PARTNERSHIP

Legal and tax optimization of companies

hh

Zakładanie i przekształcenia spółek

as1

ESTABLISHMENT AND  CONVERSION OF COMPANIES

Tworzenie, rejestracja, zmiany formy prawnej

hh

fuzje i przejęcia (M&A - merger and acquisition )

AS2

MERGERS, ACQUISITIONS

Zmiany właścicielskie w przedsiębiorstwach

hh

restrukturyzacje - działania naprawcze dla firm w kryzysie

as3

LIMITED PARTNERSHIP

Działania naprawcze w kryzysie firmy

hh

upadłości i likwidacje - postępowanie upadłościowe spółek, likwidacja działalności gospodarczej

AS4

BANKRUPTCY PROCEEDINGS

Prowadzenie postępowania upadłościowego spółek

hh

windykacja należności i działania przeciw windykacji

AS6

DEBT RECOVERY AND PROTECTION OF DEBTOR’S INTERESTS

Reprezentacja wierzycieli, pomoc dla dłużników

hh

przestępstwa gospodarcze

AS7

COMMERCIAL PENAL CASES

Reprezentacja prawna, pomoc adwokata

hh

upadłość konsumencka, pomoc w nadmiernym zadłużeniu

AS8

CONSUMER BANKRUPTCY

Pomoc w sytuacji nadmiernego zadłużenia

hh

Bezpieczeństwo transakcji gospodarczych

bezpieczeństwo trasakcji gospodarczych

SAFETY SECURITY

Zabezpieczenie transakcji w obrocie gospodarczym

hh