[rev_slider home_slider]

Spółka komandytowa – definicja

W toku normalnej działalności na rynku wielokrotnie można spotkać się z nazwą „Spółka komandytowa”. Dużo częściej występuje pod samym skrótem sp. k. lub, co bardziej popularne sp. z o.o. sp. k. (taką formą prawną posługują się nawet dwa duże i popularne w Polsce markety). Wiele osób pewnie zadało sobie pytanie czym właściwie owo Sp. k. jest.

Co to jest Spółka komandytowa?

Na potrzeby niniejszego wpisu pominiemy na razie skomplikowaną konstrukcje podwójnej spółki z o.o. spółki komandytowej. Skupimy się na samej spółce komandytowej (popularnej „komandytówce”). Spółka komandytowa jest jednym z sześciu modeli spółki w Polskim prawie handlowym, jednym z czterech będących spółkami osobowymi.

Spółka komandytowa – popularna forma działalności

Zgodnie z danymi ujawnionymi przez GUS na półrocze 2016 r. w gospodarce krajowej funkcjonowało 23 187 Spółek Komandytowych. To plasowało ją na trzecim miejscu za niekwestionowanym liderem, jakim jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (401 392) i Spółka jawna (36 104). Wynika z tego, że pomimo pozornego skomplikowania, Spółka komandytowa cieszy się dużą popularnością, co jednocześnie świadczy o oferowanej przez nią możliwościach.

Dwie grupy wspólników w spółce komandytowej

Podobnie jak wszystkie spółki osobowe Spółka Komandytowa charakteryzuje się brakiem osobowości prawnej w pełnym tego słowa znaczeniu. Brak w niej kapitału zakładowego, brak organów Spółki (zarządu i rady nadzorczej) oraz posiada subsydiarną (zastępczą) odpowiedzialność Wspólników za zobowiązania Spółki.

Tym, co o różnicuje Spółkę komandytową od innych Spółek osobowych jest wyszczególnienie w ramach jej struktury dwóch oddzielnych typów wspólników. W przeciwieństwie do Spółki jawnej czy partnerskiej wspólnicy Spółki komandytowej nie są „równi”. Przejawia się to w ich uprawnieniach, a także zakresie odpowiedzialności.

Więcej na temat podziału na komplementariusza i komandytariusza opowiemy w dalszych wpisach.

Jeśli chcesz się upewnić czy przekształcenie w spółkę komandytową jest zasadne w Twojej firmie, skontaktuj się z naszą kancelarią  w Katowicach. Obsługujemy przedsiębiorców ze Śląska i spoza regionu.

Blog Attachment
  • img_8600m
  • schemat-spolka-komandytowa
  • zestawienie-modeli-podatkowych-spolka-komandtowa

Powiązane wpisy