Karuzela Podatkowa II

Cz. II Istota i odpowiedzialność – „Odpowiedzialność karna”

Oszustwa podatkowe i fiskalne są obecne na całym świecie, co pokazuje także proceder Cristiano Ronaldo, Messiego czy Neymara. Niemniej jednak najistotniejszym dla polskiego budżetu jest podatek od towarów i usług stanowiący ponad 40% ogółu jego wpływów.

Jednocześnie to właśnie podatek VAT, który stanowi największą część wpływów budżetowych jest przedmiotem największych wyłudzeń w podatkach w ogóle. Również wykazuje to opublikowane przez Ministerstwo zestawienie dot. zaległości podatkowych

Podatek

Zaległości ściągnięte na 31.12.2015

VAT

2 079 786 000

CIT

127 609 000

PIT

693 281 000

Akcyza

47 514 000

Cła

2 476 000

Jak widać kwota zaległości (tylko z windykowanych spornych jest jeszcze więcej) w samym VAT jest wyższa i to ponad dwukrotnie niż pozostałych należności publicznoprawnych razem wziętych.

W konsekwencji ustawodawca zdecydował się na rozwiązanie polegające na tym, że oprócz nakazu spłaty należności wraz z odsetkami, działania zmierzające do ominięcia podatku VAT są przestępstwami na gruncie prawa karnego skarbowego jak i zwykłego prawa karnego.

Przede wszystkim na gruncie prawa karnego mamy do czynienia z możliwością postawienia zarzutu z 4 rodzajów przestępstw a mianowicie art. 270a KK, art. 271a KK, art. 299 §1 KK oraz art. 299 §5 KK. Są to kolejno fałszerstwo materialne (np. podrobienie faktury), fałszerstwo intelektualne (wystawienie tzw. pustej faktury) i dwa przestępstwa związane z tzw. „praniem brudnych pieniędzy” o charakterze indywidualnym i zorganizowanej grupy przestępczej.

Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na przepis art. 299 §5 KK, który dotyczy tzw. „prania brudnych pieniędzy” oraz działania w zmowie w celu popełnienia przestępstwa. W przypadku karuzeli podatkowej zazwyczaj mamy działania w zmowie pomiędzy wieloma podmiotami, działającymi w celu popełnienia przestępstwa. Przestępstwo prania brudnych pieniędzy o którym mowa w art. 299 §5 KK zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności! Oznacza to, że uczestnik karuzeli podatkowej nie jest narażony wyłącznie na odpowiedzialność (często ogromną) finansową, ale także na orzeczenie wobec niego kary pozbawienia wolności.

Warto w tym miejscu przypomnieć także o nowelizacji z 1 marca 2017 r. i przepisie art. 277a §1 KK zgodnie z którym w przypadku jeżeli fałszerstwo intelektualne lub materialne dokonane zostało na kwotę ogólną większą niż 10 000 000 zł osobie takiej lub osobą grozi kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności. Należy zaznaczyć, że w przepisie mowa jest o kwocie ogółem, a zatem brutto wystawionych faktur, a zatem kwocie VAT na poziomie 1 870 000 zł. Patrząc na skalę wyłudzeń podatkowych w Polsce przepis ten może mieć wielokrotne zastosowanie.

Oprócz odpowiedzialności określonej w KK istnieje także ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności z przepisów kodeksu prawa skarbowego, a ściślej przepisy art. 54 KKS i art. 62 KKS dot. nieskładania deklaracji podatkowych oraz wystawiania nierzetelnych faktur tzw. pustych. W przypadku przywołanych przestępstw szczególnie dotkliwa może okazać się grzywna wynosząca do 720 stawek dziennych tj. do kwoty 19 200 000 zł.

Warto zauważyć, że w karuzele podatkową często wmieszane są osoby całkowicie nieświadome procederu który wokół nich się wydarzył i który może wynieść dla nich jak wyżej pokazano bardzo ciężkie skutki prawne tak i finansowe, jak i osobiste. W związku z zawiłością prawną przepisów niemalże niemożliwe jest obronienie się samym w toku takiego postępowania, a przez co w przypadku postawienia zarzutów lub zagrożenia zaleca się kontakt z doświadczonym adwokatem.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Naszą Kancelarią, która posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych związanych z przestępstwami podatkowymi oraz zapewnia doradztwo w sprawach karnych podatkowych.

Related Posts