[rev_slider home_slider]

KIEDY OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ ?

KIEDY OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ ?

Właściwy termin na ogłoszenie upadłości, choć wskazany w ustawie prawo upadłościowe nie jest tak łatwy do ustalenia.

Zagadnienie jest o tyle istotne, iż w przypadku przedwczesnego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości sąd może oddalić wniosek uznając, iż nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie. Natomiast nie złożenie ww. wniosku w przepisanym prawem terminie może skutkować oddaleniem wniosku ze względu na brak wystarczających środków do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego a także orzeczeniem przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na okres od jednego do dziesięciu lat.

Kiedy więc jest właściwy termin na ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

O ile sam termin trzydziestu dni wydaje się być klarownym o tyle trudności nastręcza od kiedy należy go liczyć. Otóż podstawą do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. O niewypłacalności mówimy, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

W praktyce oznacza to, że w sytuacji, gdy dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań pieniężnych przez 3 miesiące, to po upływie trzeciego miesiąca ma trzydzieści dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W sytuacji, gdy stwierdzimy, iż nie jesteśmy wstanie od trzech miesięcy regulować swoich zobowiązań, musimy w terminie 30 dni wniosek o ogłoszenie upadłości.

Poniżej schemat ukazujący ww. rozważania:

Jak ogłosić upadłość

W praktyce, często występuje problem w poprawnym ustaleniu czy doszło już do niewypłacalności, czy jeszcze nie. Ze względu na dość poważane konsekwencje zbyt długiego zwlekania z właściwym wnioskiem (wskazane zostały już powyżej), w sytuacji, gdy sami nie umiemy dokonać prawidłowej oceny najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Blog Attachment
  • obrazek-2

Related Posts