[rev_slider home_slider]

Dlaczego warto założyć spółkę komandytową?

Spółka komandytowa posiada dwa ogromne atuty odróżniające ją od innych form prowadzenia działalności gospodarczej. Są nimi optymalizacja podatkowa i zabezpieczenie interesu i majątków wspólników.

Kwestie podatkowe w Spółce komandytowej

Począwszy od 2014 r. spółka komandytowo-akcyjna pozostaje opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, analogicznie do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółki akcyjnej. Mimo pierwotnych założeń Spółka komandytowa nie została opodatkowania podatkiem CIT. Oznacza to, że nie jest zobowiązana do zapłaty podatku od dochodów uzyskanych przez Spółkę. Zobowiązanie podatkowe powstaje dopiero w momencie wypłaty zysku lub zaliczki na zysk Wspólnikowi Spółki.

Pozwala to na uniknięcie zjawiska podwójnego opodatkowania występującego w Spółce z o.o. lub Spółce akcyjnej.
Dla uproszczenia warto przedstawić poniższy model:

schemat odpowiedzialności wspólników spółka komandytowa

Jak widać w przypadku Sp. z o.o. podatek wypłacany jest dwukrotnie – przy dochodzie Spółki jak i przy wypłacie zysku Udziałowcowi (Wspólnikowi) Spółki. Daje to matematycznie prosty wniosek, że ze 100 zł netto, które kontrahent wpłaca Spółce, Udziałowiec uzyska jedynie 65,61 zł.

W spółce komandytowej – tylko jeden podatek

W przypadku Spółki komandytowej opodatkowanie następuje jedynie w momencie wypłaty zysku/zaliczki wspólnikowi wedle obranego przez niego modelu opodatkowania (najczęściej liniowego). Z podatkowego punktu widzenia, przyjmując 19% skalę liniową, pokazuje to, że ze 100 zł wpłaconych Spółce Wspólnik uzyskuje 81 zł. Na każde 100 złotych daje to o 15,49 zł więcej niż w przypadku Sp. z o.o.

Składki można odliczyć

Oczywiście pamiętać należy, że Wspólnik Spółki komandytowej podlega pod ZUS. Niemniej jednak to samo tyczy wspólnika Jednoosobowej Spółki z o.o. Dodatkowo ponieważ ubezpieczenie zdrowotne odlicza się od podatku, a pozostałą kwotą obniża się stawkę opodatkowania, to fakt ten nie jest dla przedsiębiorcy, aż tak dotkliwy.
Oczywiście można powiedzieć, że analogiczna sytuacja podatkowa występuje w Spółce jawnej i jednoosobowej działalności gospodarczej. Niemniej jednak te nie optymalizują odpowiedzialności w Spółce.

Jeśli chcesz się upewnić czy przekształcenie w spółkę komandytową jest zasadne w Twojej firmie, skontaktuj się z naszą kancelarią  w Katowicach. Obsługujemy przedsiębiorców ze Śląska i spoza regionu.

 

Powiązane wpisy